Toogle Navigation Press
PolskiLanguage Switcher

ALPLA Identity

Misja i wizja

ALPLA specjalizuje się w wytwarzaniu kompleksowych rozwiązań opakowaniowych z tworzyw sztucznych, dążąc do zapewnienia optymalnej reakcji na potrzeby rynku.

Naszym celem jest utrzymanie pozycji globalnego lidera rynku i technologii.

Podstawowa strategia

Zrównoważony wzrost

ALPLA jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Nadal chcemy z zyskiem wzrastać oraz wzmacniać naszą globalną pozycję na rynku. Rozbudowa i tworzenie partnerstw strategicznych pozwala nam cieszyć się pozycją preferowanego dostawcy.

Najlepsze wyniki

Opracowujemy innowacyjne, konkurencyjne  rozwiązania opakowań z tworzyw sztucznych, doskonale dopasowane do potrzeb naszych klientów. Aby to osiągnąć, dążymy do doskonałości operacyjnej, stosujemy standaryzowane procesy i technologie, a także korzystamy ze zintegrowanych rozwiązań łańcucha dostaw. Jest to możliwe w ramach kompleksowego, stałego procesu wdrażania usprawnień.

Intensywna współpraca

Postrzegamy wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników jako źródło naszego sukcesu. Zamierzamy długoterminowo zapewniać personelowi możliwość rozwoju i utrzymywać profesjonalizm kadry zarządzającej. Wydajna, elastyczna struktura organizacyjna i komunikacyjna zapewniają nam doskonałe współdziałanie na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa.

Przejrzysta odpowiedzialność

Zrównoważone i odpowiedzialne ekologicznie wykorzystanie wszystkich zasobów to podstawa naszego działania jako przedsiębiorstwa.

Wartości i zasady

Zorientowanie na klienta

Szybko dostrzegamy potrzeby klienta i profesjonalnie wprowadzamy je w życie.

Praca zespołowa

Każdego z naszych pracowników postrzegamy jako część naszego sukcesu. Dbamy o relacje oparte na uczciwości oraz wzajemnym szacunku. W różnorodności  widzimy możliwość zdobycia bogatszych doświadczeń, przy tym kładziemy nacisk na równe traktowanie. Cele naszego przedsiębiorstwa osiągamy dzięki efektywnej współpracy w ramach globalnej sieci.

Zaangażowanie

Jesteśmy innowacyjni, wspieramy nowoczesne rozwiązania i technologie. Przykładamy wagę do odpowiedzialności i oczekujemy dużej gotowości do działania na rzecz osiągania naszych celów. Uczymy się i wzrastamy, stale podejmując nowe wyzwania oraz kontrolowane ryzyka.

Zrównoważony rozwój

Działamy odpowiedzialnie i z myślą o przyszłości, tak aby również następne pokolenia mogły cieszyć się zdrowym środowiskiem naturalnym. Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem rodzinnym i podejmujemy decyzje w oparciu o trwałe wartości.