Toogle Navigation Press
PolskiLanguage Switcher

Deklaracja w sprawie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój oznacza w ALPLA integrację działalności firmy i jej kluczowej strategii z interesami społecznymi, ekologicznymi i etycznymi, jak również kwestiami praw człowieka.

Kompleksowa wizja ALPLA dotycząca zrównoważonego rozwoju to efektywne i ekologiczne wykorzystywanie zasobów ludzkich i naturalnych.

 • Ostatecznym celem jest produkcja efektywna pod względem wykorzystania surowców, bez strat wody i materiałów, w której stosowane są energie odnawialne oraz ekologiczne i nadające się do recyklingu materiały, odbywająca się w przyjaznym środowisku pracy.
   

Nasze zadanie w codziennej działalności firmy traktujemy jako:

 • pozytywne wyzwanie pod względem innowacyjności;
 • okazję do wzrostu gospodarczego, a nie „obciążenie”;
 • istotną część naszej kultury przedsiębiorstwa;
 • dużą szansę na wyróżnienie się;
 • stworzenie naszym pracownikom przyjaznego środowiska pracy;
 • szansę zapewnienia naszym klientom przewagi poprzez rozwój alternatywnych technologii;
 • zobowiązanie kierownictwa – zrównoważony rozwój to część strategii Alpla.
   

Na co kładziemy nacisk

 • Dyskryminacja, molestowanie seksualne, praca wykonywana przez dzieci i praca przymusowa są absolutnie wykluczone i całkowicie niedopuszczalne.
 • Wzrost zaangażowania pracowników
 • Ślad węglowy – redukcja emisji CO2 (zmniejszenie zużycia energii i materiałów, kryteria dotyczące samochodów firmowych etc.).
 • Redukcja ilości ścieków i strat wody
 • Przenoszenie idei zrównoważonego rozwoju – np. skoncentrowanie się na odpowiedzialnych i etycznych standardach przy zakupie
 • Zwiększenie liczby zakładów typu in house – zmniejszenie emisji dzięki redukcji transportu i ograniczeniu do minimum ilości opakowań
 • Marine Littering – zamknięcie cyklu życia tworzyw sztucznych poprzez nasilenie działań związanych z recyklingiem
   

Przestrzegamy międzynarodowych standardów ochrony środowiska i zarządzania energią (normy ISO 14001 i 50001), międzynarodowych standardów pracy ETI Basecode oraz OHSAS 18001, jak również przepisów ustawowych. Więcej informacji można znaleźć w  zasadach działania naszej firmy: (http://www.alpla.com/pl/przedsiebiorstwo/zasada-jakosci-firmy-alpla).

Jesteśmy członkiem (status AB) SEDEX i przeprowadziliśmy audyt SMETA wielu zakładów produkcyjnych. Dane firmy dotyczące środowiska publikujemy co roku w Carbon Disclosure Projekt (CDP).

Günther Lehner
CEO