Toogle Navigation Press
PolskiLanguage Switcher

Ekologiczne działania zrównoważone

Świadomość ekologiczna i opłacalność – w ALPLA to bardzo silne połączenie

Jako jedno z wiodących na świecie przedsiębiorstw w branży mamy świadomość naszej dużej odpowiedzialności w odniesieniu do przyszłych pokoleń.

Dlatego jednym z naszych najważniejszych zobowiązań jest przyczynienie się, dzięki stosowaniu innowacyjnych działań, do tego, by również przyszłe pokolenia mogły dorastać i żyć w zdrowym środowisku.

By sprostać tej odpowiedzialności, firma ALPLA działa ekologicznie we wszystkich obszarach, oszczędzając zasoby:
 

Materiały - Mniej to wyraźnie więcej

Redukcja masy

Przez zastosowanie nowych technologii i zoptymalizowanych użytkowo materiałów zmniejszamy cały czas masę i tym samym również zużycie materiałów i surowców podczas wytwarzania naszych produktów.  W tym celu już od wielu lat współpracujemy ściśle z naszymi klientami i dostawcami oraz instytutami badawczymi. Skupiamy się tu na efektywnym wzornictwie produktów oraz na prawidłowym doborze materiałów i technologii produkcji. Wynikiem jest tu optymalna wydajność przez cały cykl życia produktu i opakowania.

Dobór materiałów

W firmie ALPLA aspekt całościowej i długofalowej dbałości o środowisko przy produkcji opakowań jest zawsze na pierwszym miejscu. W przypadku stosowania odnawialnych lub niekopalnych „zielonych” tworzyw uwzględniane są aspekty takie, jak niebezpieczeństwo konkurencyjności z produkcją żywności oraz możliwość recyklingu zastosowanych materiałów. Nasi eksperci aktywnie uczestniczą w tworzeniu rozwiązań użytkowych i testów biomateriałów, które są zgodne z naszymi całościowymi wartościami.
Materiały obciążające środowisko, jak PCV oraz tworzywa sztuczne, które zawierają zmiękczacze lub metale ciężkie, już od ponad dziesięciolecia nie są wykorzystywane w firmie ALPLA.

Recykling

ALPLA już od wielu lat stosuje materiały typu Post-Consumer-Recycling (PCR) przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych z PET i poliolefinów. Dodatkowo prowadzone są intensywne prace nad dalszym rozwojem materiałów PCR, urządzeń i procesów, aby w dalszym ciągu zwiększać udział materiałów z recyklingu w naszych produktach. Dzięki tym staraniom firma ALPLA uzyskała w swoich 6 głównych zakładach produkujących butelki PET udział PET z recyklingu na poziomie 20%. W celu przyspieszenia tego ważnego procesu firma ALPLA ma dodatkowo udziały w zakładach recyklingowych PET w Austrii, Polsce i Meksyku. Z pomocą tych zakładów i dzięki dalszym staraniom udział recyklingu powinien wzrosnąć do roku 2018 o kolejne 50% w stosunku do roku 2011.

Zarządzanie odpadami

Ze względu na grożący niedobór surowców, wahające się ceny surowców oraz z punktu widzenia efektywnego wykorzystania materiałów należy utrzymywać ogólną ilość powstających odpadów na możliwie niskim poziomie. Dlatego w firmie ALPLA są systematycznie zapisywane wszystkie dane dotyczące odpadów, aby na bieżąco ulepszać przyszłe plany unikania powstawania odpadów. Generalnie zwraca się uwagę na to, aby – o ile to możliwe – odpady materiałowe trafiały z powrotem do cyklu produkcyjnego. W ten sposób powstające odpady materiałowe są optymalnie wykorzystywane, a ich ilość jest redukowana w możliwie najlepszy sposób.

Do roku 2018 intensywność powstawania odpadów powinna zostać zredukowana o 20% w stosunku do roku 2011, stanowiącego podstawę do porównań.

 

Energia - Zmniejszone zużycie i wykorzystanie naturalnych źródeł

Wyśmienita efektywność energetyczna: 
ALPLA otrzymuje „Energy Efficiency Leader Award”

Już w w 1998 roku ALPLA powołała do życia projekt poprawienia infrastruktury, by zredukować koszty energii i jednocześnie zwiększyć przyjazność produkcji dla środowiska. Odpowiednie działania zostały już wprowadzone prawie we wszystkich zakładach produkcyjnych ALPLA na całym globie. Do ulepszeń zaliczają się między innymi zastosowanie wysokowydajnych instalacji w najnowocześniejszych technologiach, optymalizacja systemów infrastruktury w zakładach produkcyjnych oraz konsekwentne unikanie strat systemowych. W ten sposób można na przykład zredukować wymagane ilości sprężonego powietrza. Kolejnym ważnym czynnikiem jest optymalizacja efektywności procesu chłodzenia nieodzownego w czasie produkcji. W tym celu zawodne układy chłodzenia zostały zastąpione wysokowydajnymi systemami chłodzenia. Dodatkowo powstające podczas procesu produkcji ciepło odlotowe jest z powrotem odprowadzane i ponownie wykorzystywane.

Rezultat tych działań: Firma ALPLA obniżyła znacząco zużycie energii i tym samym również emisje CO2. Jest to ważne osiągnięcie, które zostało uhonorowane również przez podmioty trzecie: Jesienią 2011 roku firma Trane specjalizująca się w produkcji chłodni wręczyła naszej firmie nagrodę „Energy Efficiency Leader Award”. W tren sposób firma ALPLA stała się jednym z niewielu przedsiębiorstw produkcyjnych na świecie, które mogły przyjąć tę nagrodę jako dowód uznania ich zaangażowania w realizację budynków wysokowydajnościowych.

Te działania zwiększające wydajność i polepszające zgodność z zasadami zrównoważonej gospodarki mają na celu zmniejszenie do roku 2018 całkowitego zużycia energii o 15%, a natężenia emisji CO2 o 20%. Rokiem odniesienia jest rok 2011.

Energie odnawialne

Do końca 2012 roku na dachach zakładów produkcyjnych firmy ALPLA zainstalowano już dużą ilość paneli solarnych o łącznej powierzchni 41 000 metrów kwadratowych. Wytwarzamy 9,5 gigawatogodzin energii elektrycznej na rok i dzięki temu w roku udało nam się zredukować emisję CO2 o 2 900 ton.

W Meksyku firma ALPLA zawarła umowę o współpracę z parkiem elektrowni wiatrowych, dzięki czemu wykorzystywać będzie kolejnych ok. 200 gigawatogodzin energii elektrycznej na rok pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu emisja CO2 zmniejszy się o kolejne 90 000 ton. Energie odnawialne pełnią zatem ważną rolę w produkcji energii. Do roku 2018 wykorzystanie odnawialnych nośników energii ma nawet wzrosnąć o 50% (w stosunku do roku 2011).

Przejrzystość i zaangażowanie: Carbon Disclosure Project (CDP)

Firma ALPLA corocznie ujawnia w Carbon Disclosure Project (CDP) — swobodnie dostępnym rejestrze — poziomy emisji CO2 odnoszące się do przedsiębiorstwa. Ponadto w projekcie tym są brane pod uwagę również takie czynniki, jak ochrona klimatu, zużycie wody, zużycie energii oraz zamierzenia redukcji zużycia.

Spośród ponad 350 przedsiębiorstw działających w Austrii, Niemczech i Szwajcarii firmie ALPLA udało się utrzymać na pozycji wiodącego przedsiębiorstwa w zakresie programu łańcucha dostaw w Austrii.

Woda - Koło się zamyka

Uzdatnianie i redukcja zużycia

Woda to oprócz czynnika ludzkiego, materiałów i energii jeden z najważniejszych surowców, które zapewniają płynność produkcji w firmie ALPLA. W celu jak najlepszej ochrony tego surowca firma ALPLA stawia sobie zakrojony na szeroką skalę cel zaoszczędzenia do roku 2018 połowy całego zużycia wody przypadającego na tonę materiału [m³/tona materiału] w porównaniu do roku 2011.

Jesteśmy zmotywowani, aby osiągnąć nasz cel do roku 2018 m. in. za pomocą następujących działań:

  • kontrola, na podstawie której w przypadkach uzasadnionych technicznie nastąpi wymiana wyparnych wież chłodniczych na chłodnice suche z zamkniętym obiegiem wody.
  • W przypadku instalacji nowych urządzeń chłodniczych firma będzie dążyć do zastosowania chłodnic suchych (tam, gdzie technicznie będzie to możliwe).
  • Ponadto praktykowane będzie świadome obchodzenie się z zasobami wody.

Transport - Najkrótsza droga do maksymalnej efektywności

Produkcja In-house

Już w ponad 70 lokalizacjach nasi klienci zdecydowali się wspólnie z ALPLA na zastosowanie szczególnie innowacyjnego i w każdym aspekcie sensownego wariantu produkcji: produkcji In-House. W tym procesie produkujemy butelki bezpośrednio przy instalacjach napełniających naszych klientów. Oprócz zalet ekonomicznych jak na dłoni widoczne są również zalety ekologiczne: opakowania transportowe oraz przejazdy samochodów ciężarowych o dużym zużyciu paliwa stają się zbędne.

Efektywne rozwiązania transportowe

W jaki sposób można zwiększyć liczbę butelek ładowanych na jeden samochód ciężarowy? Gdzie znajduje się najlepszy pod względem techniki transportu zakład produkcyjny? Czy flota pojazdów jest prawidłowo zestawiona i wyposażona? Przez szczegółowe analizy uzyskujemy cenne informacje zmierzające do optymalizacji efektywności transportu.