A HONLAP ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az aktuális változat kelte: 2018. 05. 25.

A jelen adatvédelmi szabályzat ismerteti az általunk kezelt személyes adatok fajtáit, a személyes adatok gyűjtésének céljait, valamint azoknak a harmadik feleknek a körét, akikkel vagy amelyekkel megosztjuk ezeket az adatokat. A jelen adatvédelmi szabályzat emellett részletes tájékoztatást nyújt a felhasználóknak a személyes adataik tekintetében fennálló jogaikról, valamint vállalatunk elérhetőségeiről.

Ki tartozik felelősséggel az adatok kezeléséért, és kihez lehet fordulni ez ügyben?

Az adatkezelő:

ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG,
Allmendstrasse 81,
6971 Hard,
Ausztria

ALPLA

Elérhetőségeink:
+43 5574 / 602
dataprotection@alpla.com

A felhasznált személyes adatok köre

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ. Az alábbi esetekben gyűjtünk személyes adatokat a felhasználókról:

Felkeresik a honlapunkat

Honlapunk felkeresésekor az alábbi adatokat gyűjthetjük:

 • a honlapunkon található egyes oldalak megnyitásának dátuma és időpontja;
 • a számítógép, illetve mobilkészülék IP-címe;
 • a mobilkészülék egyedi azonosító kódja;
 • a webböngésző neve és verziószáma;
 • a böngésző típusa és beállítási adatok (képernyőfelbontás, színmélység, időzóna-beállítások, böngészőbővítmények, betűkészletek);
 • az operációs rendszer.

A felhasználók nem kötelesek a honlapunkon általunk kért személyes adatokat ténylegesen megadni. A webböngésző beállításainak módosításával letiltható ezeknek az adatoknak a gyűjtése, ez esetben viszont nem vehető igénybe az ALPLA összes szolgáltatása. Az általunk használt sütikről és a böngészőbeállítások módosításáról a Sütiszabályzat nyújt bővebb felvilágosítást.

Kérdéssel, kéréssel fordulnak hozzánk

Amennyiben kérdést, panaszt vagy akár dicséretet fogalmaznak meg felénk, az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük:

 • megszólítás,
 • cím/fokozat,
 • név (vezeték- és utónév),
 • cégnév,
 • beosztás,
 • az ügy jellege,
 • e-mail-cím,
 • valamint önként közölt egyéb információk.

A személyes adatok megadása önkéntes. Ha azonban a felhasználók bizonyos adatokat (például e-mail-címet) nem adnak meg, előfordulhat, hogy kérdésüket, kérésüket nem tudjuk feldolgozni.

Funkciók és más honlapokra mutató hivatkozások

Gyakorlati okokból vagy tájékoztatás céljából előfordulhatnak honlapunkon más vállalatokkal együttműködésben biztosított funkciók vagy más honlapokra mutató hivatkozások. Ezek a funkciók az ALPLA-tól függetlenül üzemeltethetők, és lehetnek köztük közösségi hálózati és földrajzi helymeghatározási eszközök, valamint más honlapokra mutató hivatkozások. Mivel saját adatvédelmi szabályzatok vagy adatvédelmi irányelvek vonatkozhatnak rájuk, ezért az ilyen honlapok felkeresésekor kifejezetten ajánlott tájékozódni erről. Amennyiben ezek a funkciók és a felkeresett külső honlapok nem az ALPLA tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, vállalatunk nem vonható felelősségre azok tartalmáért, használatáért vagy a rájuk vonatkozó adatvédelmi gyakorlatokért.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

A 2.1. és 2.2. pontban meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapját jogos érdekeink képezik (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében). Az alábbiakhoz fűződik jogos érdekünk:

 • a 2.1. pontban meghatározott személyes adatok kezelése (1) honlapunk rendelkezésre bocsátása, javítása és fejlesztése, (2) használati statisztikák készítése, valamint (3) a honlapunk elleni támadások felismerése, megakadályozása és kivizsgálása céljából;
 • a 2.2. pontban meghatározott személyes adatok kezelése a felhasználói kérdések, panaszok vagy akár dicséretek feldolgozása és megválaszolása céljából.

A személyes adatok címzettjei

A 2.1. és 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat harmadik felekkel nem közöljük.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A felhasználók személyes adatait az alábbi elvek szerint kezeljük és tároljuk:

 • Jogos érdekeinkre figyelemmel, a 2.1. és 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat kizárólag addig tároljuk, amíg a 4.1. pontban foglalt célokra szükségesek. Amikor a jogos érdekünk már nem áll fenn, a személyes adatokat általában töröljük, kivéve ha jogszabályi (például társasági vagy adójogi) kötelezettségeink teljesítése vagy bizonyítékok elévüléssel összefüggésben történő megőrzése érdekében – ideiglenesen – tovább kell kezelnünk őket. Névtelenített adatokat határozatlan ideig tárolhatunk.

A felhasználókat megillető jogok

A jogszabályok értelmében a felhasználók jogosultak:

 • tájékoztatást kapni és a vállalatunk által róluk tárolt személyes adatok köréről, és másolatot kérni ezekről az adatokról;
 • pontatlan vagy jogellenesen kezelt személyes adataik helyesbítését, kiegészítését vagy törlését kérni;
 • személyes adataik vállalatunk általi kezelésének korlátozását kérni;
 • bizonyos körülmények között tiltakozni személyes adataik kezelése ellen, vagy visszavonni a személyes adataik kezeléséhez korábban adott hozzájárulásukat;
 • az adatok hordozását kérni;
 • megismerni azoknak a harmadik feleknek a kilétéről, akik vagy amelyek a személyes adataikról tudomást szereznek;
 • panaszt tenni az illetékes hatóságnál. Az Ausztria tekintetében illetékes adatvédelmi hatóság az Osztrák Adatvédelmi Hatóság (székhely: Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Ausztria).