POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ

Wersja z dnia: 25.05.2018 r.

Niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy, cele gromadzenia przez nas danych osobowych oraz osoby trzecie, z którymi wymieniamy te dane. Ponadto informujemy o prawach przysługujących użytkownikom w odniesieniu do danych osobowych oraz możliwości kontaktu z nami.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwracać?

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

firma Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
Allmendstraße 81
6971 Hard
Austria,

zwana dalej „ALPLA”.

Jesteśmy dostępni pod następującym nr telefonu i adresem e-mail:
+43 5574 / 602
dataprotection@alpla.com

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

Pod pojęciem danych osobowych rozumiemy wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej. Dane osobowe gromadzimy bezpośrednio od użytkowników, gdy:

odwiedzają naszą stronę internetową

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej mogą być gromadzone następujące informacje:

 • data i godzina uruchomienia danej strony na naszej witrynie,
 • adres IP (komputera i/lub urządzenia mobilnego),
 • jednoznaczny znacznik identyfikacyjny urządzenia mobilnego,
 • nazwa i wersja przeglądarki internetowej użytkownika,
 • typ przeglądarki i dane dotyczące ustawień (rozdzielczość ekranu, głębia koloru, ustawienia dot. strefy czasowej, rozszerzenia przeglądarki, czcionki) oraz
 • system operacyjny.

Nie ma obowiązku podawania danych osobowych, o których podanie prosimy na naszej stronie internetowej. Jeżeli użytkownik odmówi gromadzenia tych danych w ustawieniach swojej przeglądarki, nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich usług ALPLA. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie i zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie.

kierują do nas zapytanie

Gdy użytkownik kieruje do nas zapytanie, skargę lub pochwałę, możemy gromadzić następujące dane osobowe:

 • zwrot grzecznościowy,
 • tytuł,
 • imię i nazwisko,
 • nazwę firmy,
 • stanowisko,
 • rodzaj sprawy,
 • adres e-mail i
 • inne informacje, które użytkownik dobrowolnie nam podaje.

Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Jeżeli jednak użytkownik nie poda określonych danych (np. adresu e-mail), przetwarzanie zapytania może okazać się niemożliwe.

Funkcje i linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa ze względów praktycznych lub w celu informowania użytkownika może zawierać pewne funkcje, które tworzymy we współpracy z innymi firmami, oraz linki do innych stron internetowych. Funkcje te, które mogą obejmować serwisy społecznościowe oraz narzędzia lokalizacyjne, a także linki do innych stron internetowych, mogą być obsługiwane bez udziału firmy ALPLA. W odniesieniu do nich może obowiązywać odrębna polityka prywatności, dlatego usilnie zalecamy wcześniej zapoznać się z nią. Jeżeli wspomniane funkcje i podlinkowane strony internetowe odwiedzane przez użytkownika nie należą do firmy ALPLA lub nie są przez nią administrowane, nie odpowiadamy za treści znajdujące się na tych stronach, korzystanie z nich ani praktyki dotyczące ochrony danych.

W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe wymienione w punkcie 2.1 i 2.2 przetwarzamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Nasze uzasadnione interesy polegają na tym, że:

 • dane osobowe wymienione w punkcie 2.1 są przetwarzane w celu (1) udostępnienia użytkownikowi niniejszej strony internetowej, ulepszania jej i rozwijania, (2) sporządzania statystyk korzystania ze strony oraz (3) wykrywania, uniemożliwiania lub badania ataków na naszą stronę internetową.
 • dane osobowe wymienione w punkcie 2.2 są przetwarzane w celu przetwarzania i odpowiedzi na zapytanie, skargę lub pochwałę użytkownika.

Kto otrzymuje moje dane?

Nie następuje przekazywanie danych osobowych wymienionych w punkcie 2.1 i 2.2.

Jak długo są przechowywane moje dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z następującymi zasadami:

 • na podstawie uzasadnionych interesów: dane osobowe użytkownika wymienione w punkcie 2.1 i 2.2 przechowujemy tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celów wymienionych w punkcie 4.1. Gdy nasz uzasadniony interes przestaje obowiązywać, dane osobowe są usuwane regularnie, chyba że ich ograniczone czasowo dalsze przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów (może on wynikać np. z prawa spółek, prawa podatkowego itd.) lub do zachowania środków dowodowych w ramach ustawowych przepisów dotyczących przedawnienia. Dane zanonimizowane możemy przechowywać bez ograniczeń czasowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik ma prawo m.in.:

 • sprawdzić, jakie dane osobowe dotyczące jego osoby przechowujemy i otrzymać kopię tych danych,
 • zażądać poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są błędne lub przetwarzane w sposób niezgodny z prawem,
 • zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w określonych okolicznościach wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie,
 • zażądać przeniesienia danych,
 • poznać tożsamość osób trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe, oraz
 • wnieść skargę we właściwym organie. Organem ochrony danych właściwym dla Austrii jest Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń.