Mit o złych butelkach PET

KRYTYKOWANIE PLASTIKU NIE ROZWIĄŻE ŻADNEGO PROBLEMU, ALE PRODUKOWANIE LEPSZEGO TWORZYWA JUŻ TAK. I TO JEST WŁAŚNIE NASZA MISJA. TAKA IDEA PRZYŚWIECA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OD PONAD 60 LAT.

Mit o złych butelkach PET

Tworzywa sztuczne nie mają lekkiego życia – szorstkie słowa krytyki uderzają w nie z każdej strony. Jednak wiele informacji o szkodliwym wpływie plastikowych opakowań na środowisko naturalne to błędne założenia lub stwierdzenia, które są tylko częściowo prawdziwe. 

Jeśli tworzywa sztuczne są stosowane w sposób odpowiedzialny i przetwarzane wielokrotnie, stanowią znacznie bardziej zrównoważono opcję niż ich „ekologiczne” odpowiedniki. Projektowanie i produkowanie takich rozwiązań stanowi trzon naszej działalności – a ponadto zajmujemy się tym od ponad 60 lat.

ALPLA jest pionierem w projektowaniu i produkcji zrównoważonych opakowań z tworzyw sztucznych i od lat stanowi przykład do naśladowania dla wielu innych podmiotów. Mamy własne zakłady przetwórstwa w wielu lokalizacjach w Europie i współpracujemy z wieloma partnerami w celu optymalnego wykorzystania zasobów oraz produkowania wysokiej jakości tworzyw sztucznych z odzysku.

Walczymy z mitem „perfidnych butelek PET”, prezentując solidne fakty osobom, które demonizują tworzywa sztuczne. Licz się z tym, że Cię mocno zaskoczymy! Niektóre fakty zachęcą Cię do zrewidowania swojej opinii i być może zmienisz swoje zachowanie.

MIT 01: ODPADY PLASTIKOWE

Większość odpadów po opakowaniach to tworzywa sztuczne.

Fakty:

Opakowania plastikowe stanowią jedynie niewielki odsetek odpadów.

 • W Europie tylko 19% wszystkich odpadów opakowaniowych to opakowania plastikowe.
 • Zdecydowanie więcej opakowań lądujących w odpadach wykonano z papieru i kartonu, a ich ilość wzrosła nieco od 2007 roku.

Źródło:
Eurostat (env_waspac)

MIT 02: ŚLAD ŚRODOWISKOWY

Szkło, papier i metal są mniej szkodliwe dla środowiska niż tworzywa sztuczne.

Fakty:

PET to zrównoważony materiał opakowaniowy.

 • W porównaniu ze śladem środowiskowym pozostawianym przez inne materiały opakowaniowe, plastik często wypada dużo korzystniej niż szkło lub metal.
 • Podczas produkcji butelek do napojów PET wydziela się mniej emisji węgla niż w przypadku produkcji szklanych butelek.
 • Plastik jest lekki, stąd powoduje mniej emisji węgla niż inne opakowania podczas transportu.
 • Wielką zaletą PET jest możliwość łatwego przetworzenia w sposób zachowujący jakość zasobu.

Źródło:
c7-consult

MIT 03: ZUŻYCIE MATERIAŁU

W przemyśle nie robi się nic, aby ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych.

Fakty:

W Europie Zachodniej optymalizacja wykorzystania tych materiałów poskutkowała zmniejszeniem zużycia tworzyw sztucznych o prawie 6,2 mln ton rocznie.

 • Średnio opakowania plastikowe stały się lżejsze o 25% od 1991 roku, m.in. dzięki lepszym właściwościom materiałów oraz udoskonalonym technologiom produkcyjnym i projektom. Zmiany te przełożyły się na mniejsze roczne zużycie tworzyw sztucznych w Europie Zachodniej o prawie 6,2 mln ton.
 • Mimo niższej wagi opakowania plastikowe z łatwością spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne, np. w zakresie higieny i bezpieczeństwa transportu. Obecnie żaden inny materiał opakowaniowy nie ma takich właściwości.

Źródła:
Niemieckie Stowarzyszenie Opakowań Plastikowych i Folii (IK):
„Daten & Fakten –„Ressourceneffizienz von Kunststoffverpackungen”;
PlasticsEurope: „Tworzywa sztuczne – Fakty 2019”

MIT 04: ZMIANY KLIMATYCZNE

Opakowania plastikowe uniemożliwiają nam osiągnięcie celów w zakresie niższych emisji węgla.

Fakty:

Opakowanie plastikowe stanowi niewielki ułamek całkowitego śladu węglowego emitowanego przez człowieka.

 • Każdy mieszkaniec UE generuje średnio około 8,4 tony emisji węglowych rocznie. Opakowania stanowią jedynie niewielką część tych emisji w porównaniu z transportem, produkcją energii i żywności – a konkretnie 0,6%!
 • Zaledwie jeden lot w dwie strony pomiędzy Wiedniem a Majorką powoduje tak wiele emisji węglowych jak używanie opakowań plastikowych przez około dwanaście lat!

Źródła:
European Environment Agency 2017;
ekwiwalent CO2, kalkulator myclimate, 2900 km
klasa ekonomiczna, lot w dwie strony, 1 osoba

MIT 05: PALIWA KOPALNE

Opakowania plastikowe zużywają niezwykle dużo ropy naftowej.

Fakty:

Zaledwie 1,5% ropy naftowej wydobywanej na świecie wykorzystuje się do produkcji opakowań plastikowych.

 • Produkcja tworzyw sztucznych wymaga zużycia znacznie mniej paliw kopalnych niż się wydaje.
 • Co więcej, w przeciwieństwie do „zużytych” paliw, zużyte tworzywa można przetwarzać wielokrotnie, oszczędzając zasoby naturalne.
 • Istnieją również przyszłościowe tworzywa alternatywne w postaci tworzyw biologicznych produkowanych z zasobów odnawialnych.

Źródło: http://bpf.co.uk/press/Oil_Consumption.aspx

MIT 06: ZAŚMIECANIE WÓD

Oceany toną w plastiku pochodzącym z Europy.

Fakty:

Zaśmiecanie wód to problem infrastrukturalny, a nie związany z tworzywami sztucznymi.

 • 80% odpadów trafiających do oceanów powstaje na lądzie, głównie w krajach rozwijających się, w których nie funkcjonuje zaawansowany system odbioru odpadów.
 • W związku z powyższym ALPLA aktywnie działa w takich krajach:
  • podnosząc świadomość, że plastik to cenny zasób, a nie odpad,
  • wspierając inicjatywy walczące z zaśmiecaniem wód oceanicznych,
  • tworząc infrastruktury do odbioru, sortowania i przetwarzania odpadów plastikowych.

Źródło:
Komisja Europejska: „Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym”

MIT 07: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Opakowania plastikowe ostatecznie lądują na wysypiskach.

Fakty:

Coraz mniej tworzyw sztucznych trafia na wysypiska śmieci.

 • Zużyte opakowania plastikowe są coraz częściej odbierane w całej Europie.
 • Jedynie niewielka część takich opakowań rzeczywiście jest wyrzucana na wysypisko, a ich ilość cały czas maleje. W związku z powyższym stosunek przetwarzanego do palonego plastiku cały czas rośnie.
 • Natomiast palone tworzywa sztuczne są odzyskiwane w postaci energii. Palenie tworzyw sztucznych jest lepszą opcją w przypadku tworzyw, które nie nadają się do dalszego przetwarzania.

Źródło: PlasticsEurope: Plastics – the facts 2019

MIT 08: MIKROPLASTIK

Opakowania plastikowe generują mikroplastik.

Fakty:

Podstawowym źródłem są tkaniny syntetyczne i zużyte opony samochodowe.

 • Opakowania plastikowe nie stanowią głównego źródła mikroplastiku pojawiającego się w oceanach.
 • Im więcej opakowań plastikowych zostaje prawidłowo zutylizowanych i przetworzonych, tym mniej pojawia się mikroplastiku pochodzącego od nich.


Jeśli tworzywa sztuczne funkcjonują w obiegu zamkniętym, nie mogą trafić do środowiska i rozłożyć się tam na cząsteczki mikroplastiku.

Źródło:
IUCN 2017:
„Primary Microplastics in the Oceans”

MIT 09: ZDROWIE

Opakowania plastikowe są szkodliwe dla zdrowia.

Fakty:

Opakowania plastikowe mogą nawet chronić ludzkie zdrowie.

 • Skażoną wodę można oczyścić w przejrzystych butelkach PET przy użyciu promieniowania UV. To proste rozwiązanie może pomóc ludziom mieszkającym w regionach bez dostępu do czystej wody pitnej. 
 • Szkodliwe substancje, takie jak bisfenol A (BPA), nie są używane w butelkach do napojów czy zakrętkach PET ani w opakowaniach plastikowych produktów do higieny osobistej czy artykułach gospodarstwa domowego.
 • Aldehyd octowy występuje w butelkach PET w szczątkowych ilościach. Zresztą jest to substancja naturalna, która również jest obecna w żywności i występuje jako produkt pośredni w procesie metabolizmu u człowieka.

Źródła:
Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR): „Selected
Questions and Answers on PET Bottles”, 2015;
AGPU 201, IK 2017, UBA 2013

Nie próbujemy naprawiać świata. Próbujemy mu nie szkodzić.

Obecnie tworzywa sztuczne są dużo lepsze niż się powszechnie uważa. Będąc globalnym liderem w produkcji opakowań plastikowych, niestrudzenie dążymy do produkowania bardziej wydajnych, zrównoważonych i ekologicznych produktów. Jesteśmy przekonani, że przyszłość należy do innowacyjnych rozwiązań i do firm takich, jak nasza, które będą działać odpowiedzialnie, świadomie i kreatywnie.

Jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności: ta myśl towarzyszy nam nieustannie.

– Wszystkie nasze opakowania będą w 100% przetwarzalne do 2025 roku. – Przeznaczymy 50 mln EUR na rozwój działań związanych z recyklingiem do 2025 roku. – Będziemy produkować przynajmniej trzy niezwykle lekkie opakowania rocznie, które nie będą zawierały PVC.

Przykłady!

ALPLA już teraz produkuje zrównoważone opakowania dla znanych klientów w różnych branżach. Tutaj prezentujemy kilka naszych najlepszych produktów:

Jesteśmy wzorem do naśladowania. Im więcej firm podąży naszą drogą, tym lepiej dla środowiska.

Co każdy z nas może zrobić: – Kupując, wybieraj opakowania z tworzyw nadających się do ponownego użytku i wyprodukowanych w dużym stopniu z przetworzonego tworzywa. – Zawsze wyrzucaj tworzywa, oddając je do przetworzenia w ramach systemu odbioru odpadów. – Podnieś bezmyślnie wyrzucone opakowanie i wyrzuć do odpowiedniego kontenera.