Informacje

ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH
Co KG
Allmendstraße 81
6971 Hard
Austria

T: +43 (5574) 602 0
Faks: +43 1 20619 9050
E-mail: office@alpla.com

Przedmiot działalności
Produkcja opakowań w formie pustych pojemników i zamknięć

Numer rejestracyjny oraz sąd rejestracji działalności gospodarczej
FN 13422p, Sąd Rejonowy Feldkirch

Siedziba główna
6971 Hard

Numer identyfikacyjny VAT
ATU35658506

Numer rejestrowy w zakresie przetwarzania danych
DVR 0674711

Przynależność do izby gospodarczej
Izba gospodarcza przemysłu drzewnego i obróbki tworzyw sztucznych

Urząd ds. działalności gospodarczej
Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Dyrektorzy odpowiedzialni

Philipp Lehner
Nicolas Lehner
Walter Ritzer
Klaus Allgäuer
Ricardo Rehm

Wspólnik odpowiedzialny
ALPLA Kunststoff GmbH,
6971 Hard,
FN: 189181h, Landesgericht Feldkirch

Google Analytics:

Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc. (Google). Usługa Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu korzystania przez niego z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania z witryny (w tym adres IP użytkownika), są przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google w USA. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny w celu sporządzenia raportu na temat aktywności w witrynie, przeznaczonego dla operatorów witryny oraz w celu umożliwienia opracowania powiązanych usług dotyczących korzystania z witryny i Internetu. Ponadto firma Google w razie potrzeby przekazuje te informacje innym podmiotom, pod warunkiem że jest to prawnie dozwolone lub w zakresie, w jakim dany podmiot zajmuje się przetwarzaniem danych w imieniu firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyła numeru IP użytkownika z innymi danymi uzyskanymi przez Google Inc.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, jednak należy pamiętać o tym, że w takim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą być niedostępne.

Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób wskazany powyżej oraz w opisanym powyżej celu.

Copyright/Wyłączenie odpowiedzialności:

(©) ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH

Co KG, wszelkie prawa zastrzeżone. Układ, projekt oraz treści i obrazy opublikowane w niniejszej witrynie są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody firmy ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH Co KG. Informacje zawarte w niniejszej witrynie są nieustannie sprawdzane i uzupełniane, mimo to dane mogą nie być aktualne, pełne i poprawne. W stopniu, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo, firma ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH § Co KG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności oraz nie gwarantuje poprawności, zupełności ani aktualności informacji zawartych w niniejszej witrynie. Użytkownik korzysta z witryny na własne ryzyko. Firma ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH

Co KG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności oraz nie udziela żadnych gwarancji odnośnie treści stron, do których prowadzą zewnętrzne odnośniki.

Firma ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH Co KG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w witrynie i jej treści bez uprzedniego powiadomienia.

Dla uproszczenia i zwiększenia czytelności zrezygnowano z rozróżniania płci. Zastosowanie formy męskiej dotyczy również formy żeńskiej i nie ma charakteru wartościującego.

Wszystkie produkty i etykiety prezentowane w witrynie internetowej ALPLA mogą być chronione przez podmioty trzecie i podlegają właściwym przepisom praw własności intelektualnej oraz praw własności ich właścicieli.