Europa Środkowo-Wschodnia

alpla central and easter europe

Europa Środkowo-Wschodnia

Przegląd regionu

Firma ALPLA rozpoczęła ekspansję w regionie Europy Wschodniej na początku lat dziewięćdziesiątych. Jednak zakład produkcyjny w Steinabrückl (we wschodniej Austrii) był drugim obiektem produkcyjnym w historii firmy. Obecnie oddział ALPLA CEE prowadzi działalność w regionie w oparciu o 17 zakładów podstawowych, 6 zakłady wewnętrzne oraz dwa zakłady recyklingu PET. Jesteśmy obecni w ośmiu krajach i mówimy w dziewięciu językach. Zatrudniamy prawie 2000 pracowników, będąc trzecim pod względem wielkości oddziałem spółki ALPLA.

Recykling napawa nas dumą.

Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej działają dwa (z czterech) zakłady recyklingu PET: uruchomiony w 2005 r. zakład w Wöllersdorf (Austria) oraz oddany do eksploatacji w 2012 r. obiekt w Radomsku. Oba zakłady odznaczają się wydajnością produkcyjną na poziomie 42 000 ton odzyskanego tworzywa PET (rPET) i 42 000 ton płatków PET. Prowadzona w nich działalność polega na przetwarzaniu zużytych butelek PET w wysokiej jakości materiał zdatny do kontaktu z żywnością.

radomsko poland
Konferencja Design for Recycling
więcej