Europa Środkowo-Wschodnia

Polska

Firma ALPLA rozpoczęła działalność na rynku polskim w 1991 roku. Miało wtedy miejsce otwarcie pierwszego zakładu spółki w Żywcu. Kolejne lata były okresem szybkiego rozwoju. Wprowadzano nowe technologie i uruchamiano kolejne obiekty. Obecnie firma ALPLA dysponuje czterema nowoczesnymi zakładami produkującymi opakowania z tworzyw sztucznych oraz nowoczesnym zakładem recyklingu PET w Radomsku, gdzie wytwarza się rocznie około 15 000 ton wysokiej jakości materiału PET pochodzącego z odzysku. 

Polski oddział firmy ALPLA oferuje kompletne rozwiązania w zakresie opakowań, w tym szeroki wybór butelek, słoików i pojemników z PET, HDPE i PP. W regionie produkuje się również zamknięcia i inne wyroby formowane wtryskowo. Głównymi odbiorcami na rynku polskim są klienci z branż: spożywczej, napojów, mleczarskiej, kosmetycznej, środków czystości, olejów i smarów.

Fakty i liczby

People

940

Pracownicy

Pin

5

Lokalizacje

Flag

1991

Rok założenia

Region

Lokalizacja w Polsce

5 lokalizacji w 1 kraju

Konferencja Design for Recycling
learn more