Design for Recycling

7-8 czerwca 2022, Hotel PORTO Radomsko

Recycling

"Przetwórstwo tworzyw sztucznych to jedna z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w ciągu ostatnich 8 lat wzrosło o ponad 80%. Skala wykorzystywania tworzyw sztucznych stanowi poważne wyzwanie ekologiczne dla producentów i konsumentów, które wymusza rozwój technik recyklingu oraz zmiany w przepisach prawnych. Nasza Konferencja będzie podsumowaniem czekających nas zmian w prawodawstwie oraz naszą odpowiedzią na szereg pytań związanych z projektowaniem opakowań z użyciem materiałów z recyklingu." 

Mariusz Musiał, Dyrektor Zarządzający firmy ALPLA w Polsce

PROGRAM KONFERENCJI

1. EKOLOGICZNA ZMIANA NA RYNKU I KOMUNIKACJA Z KONSUMENTEM

Panel skierowany do kluczowych decydentów – Prezesów i Właścicieli Firm, osób zarządzających obszarami finansów, zakupów, sprzedaży oraz kontroli jakości i środowiska.

 

Kompendium dotyczące:

• wyzwań stojących przed producentami używającymi opakowań z tworzyw sztucznych w związku z legislacją Unii Europejskiej,

• kluczowych zmian w polskich przepisach, jakie czekają producentów wprowadzających opakowania do obrotu w związku z nową Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta oraz porównanie sytuacji bieżącej w Polsce i Europie,

• zrównoważonego rozwoju opakowań według zasady 4RE: REduce, REuse, REcycle, REplace,

• informacji dotyczących bezpieczeństwa surowców z recyklingu oraz dostępność w przyszłości,

• komunikacji dotyczącej recyklatów w opakowaniach oraz ich bezpieczeństwa,

• przekazywania informacji na temat oceny wpływu na środowisko różnych typów materiałów opakowaniach w oparciu o analizę ich cyklu życia (Life Cycle Assessment).

2. PROJEKTOWANIE POD KĄTEM RECYKLINGU

Panel stanowi kompendium wiedzy dla technologów, specjalistów w zakresie badań i rozwoju oraz zarządzających pionami operacyjnymi, jakości oraz zakupów. Kluczowe informacje dla osób zajmujących się projektowaniem opakowań. Panel będzie podzielony na dwie części: opakowania rPET oraz opakowania rHDPE

 

Nasi eksperci:

• przedstawią najistotniejsze różnice w porównaniu materiałów z recyklingu z materiałami typu „virgin”,

• wyjaśnią, czego należy się spodziewać, używając opakowań z dodatkiem materiału z recyklingu oraz czy przy produkcji z użyciem opakowań zawierających recyklaty uda się utrzymać parametry wydajnościowe,

• wskażą, w jaki sposób analizować obecne portfolio opakowań pod kątem użycia regranulatu ze wskazaniem kształtów i konstrukcji opakowań przyjaznych procesowi recyklingu z udziałem surowców zawierających niski bądź wysoki dodatek PCR (Post Consumer Recycled).

• wskażą na konkretnych przykładach jak efektywnie projektować dla recyklingu (for recycling) i z udziałem materiałów z recyklingu (from recycling).

 

Naszych Gości zapraszamy także do odwiedzenia zakładu PRT Radomsko (PET Recycling Team Radomsko)

Zgłoszenia można przesyłać na adres:

konferencje@alpla.com, lub prosimy o kontakt ze swoim opiekunem handlowym firmy ALPLA

 

Cooperations

We are proud and happy to present our media partners:

  • Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
  • Chemia I Biznes
  • Plastech