Headquarter ALPLA Hard

Firma

Zarząd

Ponad 60 lat temu bracia Helmuth i Alwin Lehner założyli firmę o nazwie „Alpenplastik Lehner Alwin GmbH”. Dziś w zarządzie ALPLA zasiadają: Philipp Lehner (dyrektor generalny), Nicolas Lehner (dyrektor handlowy), Ricardo Rehm (dyrektor finansowy), Klaus Allgäuer (dyrektor ds. technologii) i Walter Ritzer (dyrektor operacyjny).

The ALPLA board

Od lewej do prawej: Klaus Allgäuer (dyrektor ds. technologii), Nicolas Lehner (dyrektor handlowy), Walter Ritzer (dyrektor operacyjny), Philipp Lehner (dyrektor generalny), Ricardo Rehm (dyrektor finansowy).