Firma

Zarząd

Ponad 60 lat temu bracia Helmuth i Alwin Lehner założyli firmę o nazwie „Alpenplastik Lehner Alwin GmbH”. Dziś w zarządzie ALPLA zasiadają: Guenther Lehner (dyrektor generalny), Nicolas Lehner (dyrektor handlowy), Philipp Lehner (dyrektor finansowy), Klaus Allgäuer (dyrektor ds. technologii) i Walter Ritzer (dyrektor operacyjny).

Od lewej do prawej: Nicolas Lehner (dyrektor handlowy), Philipp Lehner (dyrektor finansowy), Walter Ritzer (dyrektor operacyjny), Günther Lehner (dyrektor generalny) i Klaus Allgäuer (dyrektor ds. technologii).