Recykling

recycling resin

Afryka Subsaharyjska

Zaangażowanie w ideę zrównoważonego recyklingu

W firmie ALPLA dbamy o recykling nie tylko wytwarzanych produktów, ale także wykorzystywanych materiałów opakowaniowych i produkcyjnych. Staramy się ograniczać ilość produkowanych przez nas odpadów poprzez recykling, co odbywa się bez uszczerbku dla jakości oraz zdolności do zaspokojenia oczekiwań klienta. Poprzez przejęcie spółki Boxmore Packaging, członka-założyciela PETCO (finansowanej przez południowoafrykańską branżę PET organizacji, której celem jest promowanie recyklingu) udało nam się zgromadzić aktywny i zmotywowany zespół ds. recyklingu PET i zaangażowania w prace w ramach POLYCO – nowo powstałej analogicznej organizacji branży poliolefinów (HDPE i PP).

Wspieramy recykling poprzez projektowanie produktów, które nadają się do powtórnego wykorzystania. Dbamy o recykling nie tylko wytwarzanych produktów, ale także wykorzystywanych materiałów opakowaniowych i produkcyjnych. Staramy się ograniczać ilość produkowanych przez nas odpadów poprzez recykling, co odbywa się bez uszczerbku dla jakości oraz zdolności do zaspokojenia oczekiwań klienta.

Ponieważ recykling pomaga tworzyć miejsca pracy, przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju i zmniejsza uzależnienie od surowców pierwotnych, angażujemy się w tworzenie i wspieranie „czystego obiegu wartości”, który umożliwia prowadzenie zrównoważonego recyklingu poprzez:

  • Wspieranie segregacji i recyklingu;
  • Ułatwienie recyklingu dzięki ulepszeniom projektów produktów i lepszej edukacji;
  • Zwiększanie zapotrzebowania na produkty pochodzące z recyklingu poprzez opracowywanie nowych zastosowań. 

Aby zademonstrować nasze zaangażowanie w recykling, dokonujemy dobrowolnej wpłaty na rzecz PETCO lub POLYCO za każdą tonę żywicy sprzedanej w RPA. Co ważne: każda tona żywicy PET pochodzącej z recyklingu oznacza o 1,5 tony niższą emisję dwutlenku węgla.

petco recycling logo
recycled bottles

Recykling tworzyw PET

Tworzywa sztuczne są szeroko wykorzystywane do produkcji butelek na wodę i napoje bezalkoholowe. PET to złożony polimer, który po użyciu jako opakowanie może zostać wykorzystany ponownie w wielu nowych produktach: izolacjach, wypełnieniach pościeli oraz opakowaniach spożywczych. W rezultacie jest to jeden z najbardziej poszukiwanych produktów „odpadowych”.

Recykling pomaga tworzyć miejsca pracy, przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju, zmniejsza uzależnienie od surowców pierwotnych i pozwala uniknąć marnotrawstwa setek tysięcy butelek. Do recyklingu nadają się także poliolefiny, takie jak polietylen o wysokiej gęstości i polipropylen. Prowadzimy recykling tego surowca samodzielnie oraz wspieramy zajmujące się tym organizacje, tak aby odbywało się to w zrównoważony sposób.

Tworzywo PET jest odzyskiwane albo poprzez recykling mechaniczny, albo depolimeryzację. W toku recyklingu mechanicznego butelki i preformy są rozdrabniane na płatki, które po umyciu i przetworzeniu są gotowe do ponownego użycia lub zmieszania z polimerem pierwotnym z myślą o wykorzystaniu w innych zastosowaniach. Proces depolimeryzacji powoduje rozerwanie cząsteczki polimeru, a substraty są następnie poddawane ponownie polimeryzacji, co pozwala uzyskać produkt końcowy porównywalny pod względem właściwości z żywicą pierwotną. Obecnie głównym rynkiem zbytu dla tworzywa PET pochodzącego z recyklingu jest rynek włókien. Pozostałe zastosowania obejmują wytwarzanie materiałów w postaci pasów i arkuszy oraz materiałów budowlanych. Może ono również być stosowane do produkcji polaru.

Zrównoważona produkcja i recykling w Grupie ALPLA 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o stanowisku firmy ALPLA w kwestii zrównoważonej produkcji i recyklingu.